Dịch vụ chính

Thi công xây lắp các trạm xử lý

thi-cong-xay-ap-he-thongxu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat

Việc áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, gia tăng sản phẩm đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, trong xu hướng phát triển kinh tế, vấn đề môi trường chưa được quan tâm đúng mực, đặc biệt là việc  xử lý …

Xem thêm »